Linkebeek

NL

Het is de DLU (Dienst Lokale Uitwisseling) die het initiatief nam en de eerste ontmoetingen tussen inwoners van Linkebeek organiseerde. Daarna heeft de gemeente zich hierbij aangesloten en de eerst acht borden geplaatst. De officiële inhuldiging hiervan zal doorgaan op 25 februari 2013.
Wij zijn blij met de start van deze eerste gemeentelijke antenne in Vlaams-Brabant. Wij wensen haar veel succes en danken al diegenen die zich voor dit project ingezet hebben!

FR

C’est le SEL (Service d’Echanges Locaux) qui a pris l’initiative et organisé les premières rencontres avec les habitants à Linkebeek. Ensuite, la commune les a rejoints et a installé les 8 premiers panneaux. L’inauguration officielle est prévue le 25 février 2013 .

On se réjouit du démarrage de cette première antenne communale en Brabant flamand, on lui souhaite bon succès et on remercie déjà tous ceux qui se sont investis dans le projet!

VAP leden in Linkebeek
Gebruikers Aantal
Voetgangers : 30
Automobilist : 43
Beide : 51
Totaal : 124
Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org