FAQ

Moet een automobilist een voetganger meenemen indien hij niet exact dezelfde RICHTING uitgaat?

Ieder gemeenschappelijk traject, hoe kort ook, doet over het algemeen plezier aan de "vapper"-voetganger...

De automobilist die de voetganger meeneemt brengt deze laatste zo ver mogelijk al naargelang zijn eigen reisroute. Hij hoeft geen omweg te maken voor de passagier. De voetganger weet dus dat hij misschien verschillende etappes zal nodig hebben om zijn BESTEMMING te bereiken.

Goede afspraken tussen automobilist en voetganger over het gemeenschappelijke traject zal bijdragen tot een geslaagde carpooling en ieder misverstand vermijden...

Kan ik me bij VAP inschrijven zelfs indien ik zelf geen wagen heb?

JA!!!
VAP heeft zowel automobilisten als voetgangers nodig voor een goede werking!

Aangezien VAP het gebruik van de wagen wil ’rationaliseren’ om zo ’autosolisme’ (één persoon in de wagen) te vermijden:

► zal de "vapper", die zich absoluut met de wagen dient te verplaatsen, graag een voetganger mee laten genieten..

► zal de "vapper", die geen wagen heeft of die zich de inspanning getroost om deze thuis te laten indien mogelijk, graag "vappen" met een automobilist die zich alleen in de wagen bevindt en die dezelfde richting als hijzelf uitgaat!!

Is de VAPPER verzekerd?

Wat de autoverzekering van de automobilist betreft, iedere verzekeraar zal u bevestigen dat de autoverzekering zowel de bestuurder als alle passagiers dekt zolang het carpoolen gratis is. Indien er zich een ongeval voordoet is de passagier volledig gedekt door de verzekering van de bestuurder.

Enkele belangrijke aanbevelingen ter geruststelling van de carpooler :

► De leden die zich voor het carpoolen inschrijven dienen 18 jaar of ouder te zijn. Minderjarigen worden door de ouders begeleid.
► De automobilisten en voetgangers, die VAP-lid zijn, zijn uiteraard vrij om het carpoolen voor te stellen of al dan niet te accepteren.
► De voetganger die een lift wil moet zijn VAP-lidkaart kunnen voorleggen.
► De automobilist moet zijn VAP-kenteken duidelijk zichtbaar in zijn wagen leggen.
► Voetganger en automobilist moeten een in- en uitstapplaats gebruiken waar ze het verkeer niet hinderen!

Kan ik VAP-lid worden indien ik geen vast werk heb?

Natuurlijk! VAP is vooral geschikt voor SPORADISCHE TRAJECTEN naar VERSCHILLENDE BESTEMMINGEN, of regelmatige trajecten, maar op FLEXIBELE TIJDSTIPPEN. Aangezien er vooraf geen afspraken gemaakt worden, begeeft iedereen zich naar zijn activiteiten... En indien een "vapper"-automobilist een "vapper"-voetganger per toeval ontmoet, neemt hij hem mee...

Een boodschap doen, een vriend in een naburige wijk bezoeken, zich naar het metrostation begeven, allemaal perfecte VAP-trajecten!

Hoeveel kost deelname aan het VAP-carpoolen?

Sedert 1 oktober 2008 wordt er een bijdrage van 5 euro gevraagd bij de inschrijving. Dit bedrag dekt de kosten en de verzending van de "vapper"-kit... Voorts is het "vappen" gratis; de aanwezigheid van een "vapper"-voetganger brengt voor de automobilist immers geen extra kosten met zich mee, aangezien deze laatste zijn wagen toch nodig heeft om zich te verplaatsen...

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org