VAP-Troeven

VAP lijkt op liften maar heeft toch eigen sterke punten

1. Veilige ontmoetingen
Chauffeur en voetganger moeten allebei VAP-lid zijn. Zij tonen steeds aan mekaar hun VAP-kaart. De gemeenten beheren de plaatselijke antennes waarbij de leden zich aansluiten. Eén van hun acties is het organiseren van ontmoetingen tussen leden om kennis te maken en afspraken te vergemakkelijken.

2. Korte afstanden
VAP wordt toegepast voor korte afstanden binnen de gemeente, naar de naburige gemeente of om het openbaar vervoer op te zoeken. Het zijn dus nooit lange verplaatsingen en trajecten op de snelweg worden formeel afgeraden.

3. Eerste stap naar carpoolen?
VAP bevordert ontmoetingen voor occasionele verplaatsingen zonder voorafgaande afspraken langs telefoon of e-mail. Vermits men echter de VAP-leden aanzet mekaar te leren kennen, mag men verwachten dat zij mettertijd de stap zullen zetten naar georganiseerd carpoolen.

4. VAP-borden om mekaar te vinden
VAP-pen kan men overal, zonder natuurlijk de veiligheid uit het oog te verliezen. Maar de vaste opstapplaatsen worden aangeduid door een VAP-bord dat toelaat mekaar gemakkelijk te vinden.

5. De automobilisten mogen ook wel eens liften…
VAP verwacht dat de automobilisten iedere keer ze de kans hebben, hun wagen zullen achterlaten ten voordele van het openbaar vervoer en op die manier een liftende VAP-voetganger zullen worden.

6. Oog voor veiligheid!
De wet legt geen minimum leeftijd vast voor liften. VAP voorziet echter bijzondere veilgheidsvoorschriften bij het aanwerven van jongere leden (16 tot 18 jaar).

VAP, een vlotte en snelle toegang tot trein, tram, bus,…

Het traject tussen de woonplaats en het station leent zich heel goed tot VAP-pen. Liften vermijdt het eindeloze zoeken naar een al of niet betalende parkeerplaats. Vaak verliest men veel tijd bij het wachten op een aansluiting tussen twee trajecten met het openbaar vervoer.
Door de bushalte al VAP-pend op te zoeken of door een traject met het openbaar vervoer te vervangen door een gezellige VAP-rit kan men soms heel wat tijd winnen!

Economisch, ecologisch, gezellig

- Inschrijvingsgeld brengt VAP geen enkele kost mee, noch voor de automobilist, noch voor de voetganger. En het nodige materiaal is heel beperkt: stickers, een bord om je bestemming aan te geven en één duim in de lucht…
- VAP zorgt voor minder wagens op de weg, dus voor minder pollutie…
- VAP biedt de gelegenheid tijdens gezamenlijke trajecten kennis te maken met je buurman. Iedereen wordt meer mobiel maar de sfeer in de buurt gaat er ook op vooruit…

Voor alles : eenvoud en creativiteit !

Dankzij nieuwe technologieën raakt carpoolen hoe langer hoe beter georganiseerd. De hoofdbekommernis van VAP echter is voor alles het bevorderen van persoonlijke contacten. Om in de wagen van de buurman mee te rijden, heb je geen GPS of super gesofistikeerde I-phone nodig.
VAP vandaag is het liften heruitgevonden. Natuurlijk hopen wij dat occasionele ontmoetingen tussen VAP-pers zullen leiden tot vaste afspraken over gezamenlijk af te leggen trajecten !

VAP, een project voor iedereen maar ook door iedereen !

Om echt doeltreffend te worden heeft VAP behoefte aan zoveel mogelijk leden. De gemeeenten en de vzw VAP nemen het initiatief maar zij rekenen op de inwoners, de verenigingen, de jeugdbewegingen, enz. om alle informatie te verspreiden.
- Ieder lid wordt ertoe aangezet een buur lid te maken en/of VAP voor te stellen aan een lokale vereniging. Door deze contacten te vermenigvuldigen, zal uiteindelijk iedereen VAP leren kennen.
- Alle handelaars die dat wensen, krijgen een reeks VAP-folders die ze aan hun klanten kunnen meegeven.

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org