Inschrijfformulier

Print dit formulier uit, vul het volledig in en onderteken het. Laat het tweede luik invullen en ondertekenen door je ouders. Stuur alles tenslotte op naar je plaatselijke VAP-antenne (zie de lijst met adressen op de website).

Printvriendelijk VAP-ADO formulier

Persoonsgegevens :
Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode : . . . . . .
Gemeente : . . . . . . . . . . . . .
Tel/GSM : . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum : …./…./….

Gebruik van trein, tram of bus :

MIVB
o Ja, met abonnement
o Ja, zonder abonnement
o Neen

TEC
o Ja, met abonnement
o Ja, zonder abonnement
o Neen

DE LIJN
o Ja, met abonnement
o Ja, zonder abonnement
o Neen

NMBS
o Ja, met abonnement
o Ja, zonder abonnement
o Neen

Aansluiting bij VAP-ADO :
Aan te kruisen :
o Ik heb kennisgenomen van het VAP-ADO charter.
o Ik verbind mij ertoe alle aanbevelingen te volgen om VAP toe te passen in optimale omstandigheden voor de leden en de betrokken voertuigen.
Handtekening :

Raadgevingen voor de ouders :
VAP raadt ten stelligste af te liften beneden de 16 jaar.
VAP raadt de ouders aan zelf te beoordelen of hun kind in staat geacht wordt te kunnen liften.
VAP raadt de ouders aan samen met het kind te bepalen welke trajecten zich het best lenen tot liften. Wij raden in ieder geval af ’s avonds laat te liften, lange trajecten af te leggen of te liften naar onbekende bestemmingen.
Ouderlijke toestemming :

De ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., woonachtig te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geef zijn/haar zoon/dochter . . . . . . . . . . . . . . . . . toestemming aan te sluiten bij VAP en aan korte-afstand-liften te doen, rekening houdend met de veiligheidsconsignes gegeven door de vzw VAP.
o Ik heb kennisgenomen van de ontlastingsclausule hieronder :
De vzw VAP en de plaatselijke antenne (gemeente, onderneming,…) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval of voor enig ander incident dat zou gebeuren tijdens het carpoolen.
Handtekening :

Ik heb VAP leren kennen langs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plan du site   |   Liens   |   Spip   |   Vertige.org