Info voor de ouders over VAP-ADO

Voor de ouders van leerlingen uit het hoger middelbaar onderwijs

In 2009 startte de proef met VAP, het korte-afstand-carpoolen, in Waals-Brabant.
Bij het begin werd VAP uitsluitend aangewend door volwassenen, terwijl men toch weet dat adolescenten vaak reeds liften. Bovendien denken wij dat veel leerlingen tijdens hun verplaatsingen tussen thuis en de school, veel tijd zouden kunnen winnen indien ze door gecontroleerd liften sneller een bushalte of een station zouden bereiken of zelfs het volledige traject zouden kunnen afleggen. Sommige ouders zouden op die manier verlost zijn van het dagelijks vervoer van hun kinderen naar de school. Tenslotte zou er op die manier misschien een einde kunnen komen aan de verkeersellende in de buurt van sommige scholen.
Na veelvuldige besprekingen en het vastleggen van een reeks veiligheidsvoorschriften, werd besloten de toetreding tot VAP open te stellen voor minder dan 18-jarigen en het korte-afstand-carpoolen te weerhouden als één van de mogelijke transportmiddelen voor de leerlingen.

VAP-ADO, het liften voor 16 - 18 jarigen

Voor liften geldt geen enkele beperking in België, tenzij op de snelwegen. VAP wenst het liften echter meer gestructureerd te laten verlopen en een paar veiligheidsregels in te bouwen:
- Door zich aan te sluiten, engageren de adolescenten zich tot het respecteren van het “VAP-ADO charter”.
- Om aan te sluiten bij VAP-ADO is de ouderlijke toestemming nodig. De vzw VAP zet een structuur op maar is niet aansprakelijk in geval van incidenten. Het is dus aan de ouders om te oordelen of hun kind in staat geacht wordt te kunnen liften. Tevens hopen wij dat de ouders zich ook bij VAP zullen aansluiten om op die manier nog meer kansen te scheppen voor ontmoetingen tussen VAP-automobilisten en –voetgangers.
- VAP-ADO werkt met een specifiek oproepnummer (3455) dat de jongeren kunnen gebruiken om te melden in welk voertuig ze gestapt zijn.

VAP-ADO is een onderdeel van het totaal her-denken van mobiliteit voor jongeren, van relaties tussen generaties en van de solidariteit binnen de buurt. Om die reden geniet VAP-ADO ook de steun van officiële instanties. De goede werking van VAP-ADO zal uiteraard van nabij gevolgd worden en regelmatig geëvalueerd.

Na de ouders voldoende geïnformeerd te hebben, vraagt de vzw VAP zich te mogen voorstellen aan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de middelbaar om op die manier maximaal nieuwe leden te werven !

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org