Voorstelling van VAP-ADO

Waarom VAP-ADO ?

Een dergelijk initiatief komt uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen. Men had vastgesteld dat in Waals-Brabant heel wat adolescenten regelmatif liftten. Ook vanwege ouders die VAP reeds kenden, kregen wij regelmatig de vraag iets op te zetten opdat hun kinderen “gecontroleerd” zouden kunnen liften. Na een lange reflectietijd en mits het vastleggen van een bijkomende reeks veiligheidsmaatregelen, kunnen de diverse VAP-antennes nu ook sinds september 2010 minderjarige “VAP-pers” opnemen.

Hoe werkt het ?

In België bestaat er geen enkele wettelijke beperking tot liften, tenzij op de snelwegen. Er is dus ook geen wettelijke minimum leeftijd om te mogen liften. VAP wenst het liften echter meer gestructureerd te laten verlopen en een maximum aan veiligheid in te bouwen:
- De adolescenten engageren zich tot het respecteren van een reeks regels, vastgelegd in het VAP-ADO-charter, b.v. nooit liften naar onbekende bestemmingen noch ’s nachts noch zonder de toestemming van de ouders.
- Om aan te sluiten bij VAP-ADO is de ouderlijke toestemming nodig. De vzw VAP zet een structuur op maar is niet aansprakelijk in geval van incidenten. Het is dus aan de ouders om te oordelen of hun kind in staat geacht wordt te kunnen liften.
- VAP-ADO werkt met een specifiek oproepnummer voor jongeren die liften : als een wagen stopt, stuurt de jongere, vooraleer in te stappen, een SMS naar het nummer 3455 met als boodschap : “VAP + de nummerplaat van de wagen”. Deze SMS wordt opgeslagen in een dagelijks bijgewerkte databank. Op die manier weet VAP-ADO steeds in welke wagen de jongere gestapt is !

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org