VAP-borden aan de opstapplaatsen

Het plaatsen van VAP-borden heeft verscheidene doelstellingen :

- De ontmoetingen tussen voetgangers en automobilisten vergemakkelijken door duidelijk de voorziene opstapplaatsen aan te geven.
- Veilige opstapplaatsen aangeven voor het oppikken van voetgangers.
- Verlegen voetgangers helpen bij het liften : het lijkt minder “onnozel” de duim in de lucht te steken op speciaal daarvoor voorziene plaatsen ...

VAP-borden om gestructureerd liften te bevorderen

Zoals aan bushaltes borden aangeven dat er een bus passeert, zo geven de groene VAP-borden aan dat er een VAP-antenne bestaat binnen de gemeente. Wij hopen dat de zorg voor een betere bezetting van de wagens zich spoedig zal veralgemenen en dat de VAP-borden startplaatsen zullen worden voor carpoolen naar de school, naar een event, enz.

VAP-liften aan de borden en elders...

Het is natuurlijk niet mogelijk de gemeente vol VAP-borden te plaatsen ! Het is bijgevolg mogelijk VAP-lifters op te pikken op andere plaatsen dan die aangegeven door een bord: gewoon ergens langs de stoep, op de weg naar een VAP-bord, eigenlijk om het even waar : de parking van een warenhuis, de uitrit van een garage,...

Liften werkt veel soepeler dan meerijden met de bus en de voetganger kan overal een lift vragen, ook buiten bushaltes. Enige hoofdvereiste is: ten allen prijze een ongeval vermijden bij het in- of uitstappen.
Onder sommige borden werden info-panelen aangebracht met de uitleg hoe VAP werkt en met de aanduiding van de plaatsen waar de diverse VAP-borden in de gemeente geplaatst werden.

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org