Alle inwoners moeten er achterstaan !

Alle inwoners moeten er achterstaan !
Het is perfect doenbaar dat een VAP-antenne opgestart wordt door een groepje inwoners van eenzelfde gemeente maar vroeg of laat moet de gemeente aangesproken worden om de VAP-borden te plaatsen. Het beste is op dat moment een conventie te sluiten met de gemeente.
Het is ook zo dat er een minimum aan potentiële leden moet zijn om een antenne met succes op te starten. Bij dit alles blijken er drie mogelijke hinderpalen te zijn:

  • Velen vinden het een prachtig project … voor de buurman. Dus zelfs als ze entoesiast zijn over het idee, zullen vele inwoners zich toch niet aansluiten omdat ze oordelen dat mobiliteitsgewoonten niet verenigbaar zijn met de principes van VAP.
  • Velen sluiten zich aan maar plaatsen toch niet de zelfklever achter de voorruit van hun wagen of komen moeilijk aan liften toe als ze voetganger zijn. Indien men aansluit maar VAP niet echt toepast, kan het project zich onmogelijk ontwikkelen en het aantal leden niet toenemen. En juist het ledenaantal is van essentieel belang voor het succes van VAP.
  • VAP is een project van lange adem! We hebben reeds enkele malen meegemaakt dat groepjes inwoners ermee starten en snel aan een eerste reeks leden geraken (meestal familieleden of naaste kennissen) maar daarna de zoektocht naar nieuwe leden staken. Nochtans om echt goed te werken, zou 5 % van de inwoners van een gemeente lid moeten zijn (dat betekent b.v. meer dan 1800 in Vilvoorde of meer dan 1400 in Zaventem).
Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org