Hoe een antenne starten in je gemeente ?

Meerdere partners zijn nodig om een VAP-antenne op te richten :
- De vzw VAP levert het promotiemateriaal en begeleidt de gemeenten.
- De gemeente zorgt voor de administratieve stappen, het plaatsen van de VAP-borden op haar grondgebied en stippelt de VAP-trajecten uit.
- De inwoners, de verenigingen, de handelaars, enz. schrijven zich in en promoten VAP in hun naaste omgeving teneinde tot een significant aantal leden te komen (5 % van het inwonersaantal van de gemeente).

Bekijk de film door de gemeente Waterloo gerealiseerd voor VAP.

Door een gemeente te volgen procedure om een VAP-antenne op te richten
Iedere gemeente die een VAP-antenne wilt oprichten moet zich tot de vzw VAP wenden om een eerste ontmoeting te hebben. De opstartformaliteiten voor een VAP-antenne zijn vrij eenvoudig en het dageljks beheer ervan vraagt weinig kosten.

 1. Dertig inwoners zoeken die geïnteresseerd zijn in VAP.
  Vermits VAP moet werken als een netwerk, kan het niet vlot lopen indien er geen minimum aantal belangstellenden is die bovendien bereid zijn actief op zoek te gaan naar nieuwe leden.
 2. Ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en de vzw VAP.
  • De vzw VAP verbindt zich ertoe alle VAP-materiaal te leveren aan de gemeenten (folders, artikels, lidkaarten, …), op haar website een pagina voor de gemeente te creëren en de plaatselijke verantwoordelijken bij te staan bij het dagelijkse beheer van de VAP-antenne.
  • De gemeente verbindt zich ertoe zoveel VAP-borden als zij nodig acht aan te kopen, te plaatsen en te onderhouden. Zij belast zich ook met de informatie voor de inwoners en de opvolging van iedere nieuwe inschrijving. Bovendien zal zij een jaarlijkse bescheiden bijdrage storten aan de vzw VAP waardoor de inschrijving voor al haar inwoners gratis is.
 3. Informatie over en promotie voor VAP door de gemeente.
  • De gemeente kondigt op haar website VAP aan op een pagina ”Mobiliteit binnen de gemeente” en benadrukt hierop de complementariteit tussen VAP en het bestaande openbaar vervoer (De Lijn, NMBS,…).
  • De gemeente zorgt voor de doorstroming van info over VAP naar verenigingen, jeugdbewegingen, scholen,…
  • Zij zorgt ervoor dat VAP-folders beschikbaar zijn in handelszaken, sport- en culturele centra, plaatselijke VVV, …
  • Zij verspreidt info over VAP tijdens gemeentelijke manifestaties (opvang van nieuwe inwoners, ontmoetingsdagen tussen inwoners, …).
  • Zij zorgt voor specifieke animatie of contactnames tussen VAP-leden tijdens de Week van de Mobiliteit.
 4. Aankoop en plaatsing van de VAP-borden aan optapplaatsen.
  • De gemeente bepaalt waar de beste ontmoetingsplaatsen tussen chauffeurs en lifters gelegen zijn (veiligheid! zichtbaatheid!) en plaatst daar de VAP-borden. Dat kan zijn aan bushaltes van De Lijn, ofwel in wijken waar geen bus langskomt, ofwel op korte afstand van een bushalte zodat men bij het afstappen van de bus gemakkelijk kan opgepikt worden.
  • De gemeente verspreidt de gebruiksaanwijzing van VAP en de lijst van de opstapplaatsen. Zij doet dit op haar website, op openbare plaatsen (gemeentehuis, handelszaken…) en op info-panelen aangebracht onder de VAP-borden.
  • De gemeente stippelt ook VAP-trajecten uit (op weg naar scholen, handelscentra of andere openbare plaatsen) en brengt op deze trajecten de nodige VAP-borden aan.
 5. Inschrijving van de leden en beheer van de databank.
  • De gemeentelijke VAP-verantwoordelijke bezorgt de Vapper-kit aan nieuwe leden.
  • Hij volgt het forum op dat kan ontstaan op de website en stuurt 3 of 4 maal per jaar een nieuwsbrief aan alle VAP-leden van de gemeente.
 6. Budget voor het opstarten en beheren van een gemeentelijke VAP-antenne.
  • De voornaamste investering is de aankoop en de plaatsing van de VAP-borden voor de opstapplaatsen. De provincie en het Gewest kunnen hier misschien financiële steun leveren. Een schatting van de kosten:
   • een VAP-bord (40x60 cm op een paal 2 m hoog) : 60 € + BTW,
   • een info-paneel met de gebruiksaanwijzing van VAP : 30 à 80 € + BTW naargelang het formaat.
    Palen om de borden en de panelen op aan te brengen zijn meestal beschikbaar bij de gemeente.
  • De aansluiting van de gemeente bij de vzw VAP kost zo’n 400 €. Dit bedrag houdt in: toegang tot de VAP-website (100 €), de ontvangst van alle documenten uitgegeven door de vzw (folders, affiches, …) evenals al het materiaal nodig voor de eerste 100 leden (lidkaarten, zelfklevers, plastieken mapjes,…). Dit aansluitingsgeld betaald door de gemeente, vervangt vanaf 2012 het persoonlijk lidgeld te betalen door het nieuwe lid.
  • Indien de gemeente meer dan 100 leden telt, betaalt zij tweemaal per jaar 4 € per bijkomend lid boven de honderd.
  • Men moet uiteraard nog wat administratief materiaal voorzien (stempel, omslagen, zegels, …) om de Vapper-kit te sturen naar de nieuwe leden.

Opmerking: de 5 € lidgeld die tot eind 2011 door nieuwe leden betaald werd aan de vzw VAP, blijft eigendom van de vzw en zal dus niet doorgestort worden naar de betrokken gemeente.

Partnerschap
Inlichtingenfiche ov­er de gemeente
Vademecum
Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org