Is VAP gratis ?

Tegemoetkoming van de gemeenten bij inschrijving

Tot nu toe vroeg de vzw VAP bij inschrijving 5 euro lidgeld. Sommige automobilisten vonden het evenwel eigenaardig te moeten betalen om een dienst te kunnen verlenen. Andere leden, die èn als voetganger èn als automobilist actief zijn binnen de vereniging, vonden dat zij reeds genoeg inspanningen leverden door soms de wagen op stal te laten en te gaan liften.

Dat zal in de toekomst veranderen: vanaf 2012 is inschrijven gratis voor nieuwe leden en zijn het de gemeenten die verzocht worden een financiële bijdrage te leveren die ieder jaar evenredig zal zijn aan het aantal inwoners aangesloten bij de lokale afdeling.

Blijft VAP gratis in de toekomst ?

VAP is eigenlijk liften en vermits liften gratis is, wordt vandaag aan de meerijdende passagiers geen deelname in de kosten gevraagd voor het traject dat zij delen met de automobilist.
Maar dat kan misschien veranderen:
- Het zou kunnen dat dankzij VAP bepaalde leden systematisch beginnen carpoolen. Dan zullen zij waarschijnlijk beslissen de verplaatsingskosten te delen.
- Men weet dat de brandstof de volgende jaren fors duurder dreigt te worden en dat we bijgevolg misschien onze mobiliteit anders zullen moeten organiseren. Het is dus goed dat het solo-rijden vermindert en het zou prettig zijn als automobilisten die regelmatig passagiers meenemen op die manier een deel van hun brandstofkosten zouden kunnen recupereren.
- Men kan nog verder denken: stel dat VAP zo goed begint te werken dat de automobilisten er een reëel voordeel in zien hun wagen voor bepaalde trajecten aan de kant te laten. In dat geval zullen zij wellicht als passagier de eersten zijn om een minimale deelname in de kosten voor te stellen die waarschijnlijk lager zal zijn dan de prijs van een parkingticket.

In ieder geval, als er een deelname in de kosten is, moet ze zeer beperkt blijven opdat VAP een goedkoop en aangenaam transportmiddel zou blijven ! Het is dus uitkijken naar eventuele mentaliteitsveranderingen. Aarzel niet hierop commentaar te leveren op de VAP-chat of hem te sturen naar info@vap-vap.be

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org