Verantwoordelijkheden van de vzw en de lokale antennes

Het carpoolen is het resultaat van een afspraak tussen de chauffeur en de lifter en het valt dus onder hun verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van de vzw VAP onder geen beding ingeroepen worden voor wat er ook zou kunnen gebeuren tijdens de verplaatsing. De dienst geleverd door de vzw beperkt zich immers tot het bemiddelen tussen de twee partijen.
De vzw VAP kan niet garanderen dat er nooit een ongeval zal gebeuren tijdens het carpoolen zomin als zij zich garant kan stellen voor het gedrag van de gebruikers (integriteit, alcoholgebruik,…).

De vzw VAP en de lokale antennes (gemeente, onderneming,…) kunnen dus nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enig ongeval of incident of geschil dat zich zou voordoen tijdens het carpoolen.
Maar…

Veilig liften ?

Het nulrisico bestaat niet bij liften. VAP bevordert het liften over korte afstand tussen personen uit dezelfde buurt en dus tussen personen die voor mekaar geen volslagen onbekenden zijn. Maar wij kunnen niet garanderen dat het systeem volledig vrij is van de risico’s verbonden aan het liften.

Wat kunnen we toch doen om de veiligheid te verhogen ?
- Qua verkeersveiligheid loopt natuurlijk iedere weggebruiker een risico. Niettemin mag men verwachten dat het carpoolen de chauffeurs responsabiliseert. Sommige carpoolorganisaties stelden vast dat tijdens het carpoolen minder ongevallen gebeuren dan gemiddeld in het verkeer.
- Eventueel agressief gedrag kunnen we alleen maar proberen te vermijden door de gebruiksregels van de vzw (inschrijving en registratie als lid, toonbaar gebruik van de VAP-kaart, enz.)
- De vzw VAP behoudt het recht een einde te maken aan het lidmaatschap van eenieder wiens gedrag niet past binnen de goede zeden en gewoonten.

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org