Bescherming van de privésfeer

Eén van de hoofddoelen van de vzw VAP is het herstellen van het vertrouwen en de samenhorigheid tussen lifters en automobilisten onder meer door een netwerk van VAP-pers te creëren die mekaar leren kennen door te VAP-pen binnen hun gemeente. Het aspect “veiligheid” wordt daardoor normaliter sterk verbeterd.
Daarom ook is het omisbaar dat de vzw en de verantwoordelijke voor de gemeentelijke afdeling uw identiteit kennen evenals een reeks andere gegevens uit de privésfeer (adres, geboortedatum, enz.).
Wij willen echter conform blijven de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en handelend over de bescherming van de privésfeer in geval van uitwisseling van persoonlijke gegevens. De vzw VAP en de gemeenten engageren zich dus ertoe de gegevens, verstrekt bij de inschrijving, alleen op een correcte manier te verwerken en ze nooit te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene eigen aan het streefdoel van de vzw. De wetten hierboven vermeld, leggen beperkingen op aan het gebruik van privé gegevens en waarborgen de privacy van de betrokken personen.

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org