Goed verzekerd ? … Zeker weten !

Vermits carpoolen geen betalend vervoer is, wordt het aanzien als een vriendendienst die geen wijzigingen meebrengt qua verzekeringen. De VAP-per is dus gedekt door twee wettelijk verplichte verzekeringen: de verzekering BA van de chauffeur en de arbeidsongevallenverzekering.

1. BA

De verzekering BA voor chauffeurs is één van de weinige verplichte verzekeringen voor een partikulier. Haar doel is de lichamelijke en de materiële schade te vergoeden die veroorzaakt werden door het verzekerde voertuig, en dit zodra de burgerlijke aansprakelijkheid van de chauffeur of een andere verzekerde (eigenaar, gebruiker van het voertuig,…) betrokken is en sowieso zodra het gaat over lichamelijke letsel aan een zwakke weggebruiker.

Voor de chauffeur :
Occasioneel of zelfs regelmatig carpoolen brengt geen verandering teweeg aan uw verzekeringskontrakt. De BA-verzekering dekt de chauffeur. In geval van ongeval hoeft u dus niets te vrezen tenzij u natuurlijk een zware fout zou begaan. Indien u lid wenst te worden van de vzw VAP is het niettemin aan te raden uw verzekeringsmaatschappij te verwittigen teneinde later iedere discussie uit te sluiten.

Voor de passagier :
De VAP-per onderscheidt zich in niets van eventuele andere passagiers van de wagen en is dus gedekt door de verplichte BA-verzekering van de chauffeur. Terwijl hij staat te liften, wordt hij beschouwd als een zwakke weggebruiker en zal hij dus steeds vergoed worden zelfs indien er geen enkele aansprakelijkheid van enig persoon kon vastgesteld worden.
Let wel : alhoewel de chauffeur zich tegenover de vzw geëngageerd heeft in orde te zijn met zijn BA-verzekering, is de vzw niet in staat dit te controleren.

2. Arbeidsongevallenverzekering

De verplichte arbeidsongevallenverzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid dat voor werknemers het recht op levensonderhoud voorziet indien zij het slachtoffer worden van een ongeval op de weg naar het werk, op dienstverplaatsing of op het werk zelf.

Zowel voor de chauffeur als voor de passagier treedt deze verzekering in werking indien u gewond zou raken op weg naar het werk, zelfs indien u voor het carpoolen een omweg zou maken

3. Fiscaal interessant

De federale overheid verleent een fiscaal voordeel aan de carpoolers indien het carpoolen georganiseerd wordt door het bedrijf en er een geschreven overeenkomst bestaat tussen de werkgever en de carpoolers. De carpooler kan dan van zijn werkgever een vergoeding krijgen die bovendien gedeeltelijk vrijgesteld is van belasting.
Een andere methode is de gecarpoolde kilometers in te brengen als beroepskosten. In dat geval moet het carpoolen voorzien zijn in het arbeidsreglement van het bedrijf en moet de werknemer hierover een verklaring op zijn woord van eer afleggen. Het fiscaal vrijgesteld bedrag is dan maximaal de prijs van een wekelijks spoorabonnement 1ste klasse tussen woon- en werkplaats, vermenigvuldigd met het aantal weken carpoolen per jaar.

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org