Engagement bij de inschrijving

Aangegane verplichtingen bij de inschrijving


Ieder die zich inschrijft als lid bij VAP, gaat de drie volgende engagementen aan :
- Als automobilist verklaar ik in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en in regel te zijn met de verplichte autoverzekering qua burgerlijke aansprakelijkheid.

- Ik heb kennisgenomen van de veiligheidsvoorschriften van VAP en engageer mij deze toe te passen om het carpoolen in optimale voorwaarden te laten verlopen.

- De vzw VAP en de plaatselijke afdeling (gemeente, bedrijf,…) kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor enig ongeval of incident of betwisting die zich zouden voordoen tijdens het carpoolen.

Bovendien moet hij ook kennisnemen van onze veiligheidsvoorschriften tijdens het carpoolen, als daar zijn:

- De voetganger mag een SMS zenden naar het nummer 3455 met als bericht: VAP gevolgd door de nummerplaat van de wagen waarin hij stapt. Prijs van deze SMS : 0,15 €.

- Voetganger en automobilist moeten mekaar hun lidkaart tonen op het ogenblik van de ontmoeting.

- Voetganger en automobilist behouden steeds de vrijheid al of niet in te gaan op de vraag tot carpoolen.

- De automobilist brengt de voetganger zo ver als zijn eigen traject toelaat. Het maken van een omweg is niet verplicht.

- De voetganger zal misschien meerdere ritten nodig hebben om zijn einddoel te bereiken.

- Ontmoetingen mogen uiteraard ook gebeuren buiten de plaatsen aangegeven door een VAP-bord. In dat geval moeten voetganger èn automobilist absoluut ervoor zorgen het verkeer niet te hinderen.

Overzicht van de site   |   Links   |   Spip   |   Vertige.org